De kleine lettertjes

De kleine lettertjes

Ze noemen het ook wel een 'disclaimer' | gek woord toch?

Om ons boek uit te kunnen geven, moesten we naar de KvK, zeiden ze. Dus hebben we dat maar gedaan. Echter, door Corona konden we geen formeel bedrijf blijven, en zijn we genoodzaakt weer als privé initiatief verder te gaan.

SimpelSamelSpel is kent een ideëel én commercieel karakter om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en ontwikkelen. Voorop staat de focus op de ontwikkeling van kinderen, het helpen van gezinnen en zo veel mogelijk positief verschil maken in onze maatschappij. Samen lol, en ieder kind het beste.

Daartoe dient ook deze website, ter ondersteuning.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

SimpelSamenSpel (r) en Supertof! (r) zijn een geregistreerd handelsmerk. https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=1010391&markID=3719565

https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=1032527&markID=3935134

Gebruik van de website www.simpelsamenspel.nl, en de daaraan verbonden social media platforms, links en documenten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SimpelSamenSpel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SimpelSamenSpel garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. SimpelSamenSpel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van SimpelSamenSpel staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Hierover schrijven we ook in onze privacyverklaring, vindbaar op onze website of op verzoek te verkijgen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SimpelSamenSpel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten voor zover bekend bij SimpelSamenSpel. Indien u van mening bent dat SimpelSamenSpel oneigenlijke content toont, dan vernemen wij dat graag en zullen we het, wanneer het gebruik voor ons ongewis oneigenlijk blijkt en niet door u alsnog wordt toegestaan, na overleg aanpassen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpelSamenSpel. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen, op de zaken in de privacyverklaring na. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De hoofdpersonages zijn Jet en Jul!