4 Ways to Play!

4 Ways to Play!

Een speelmethode, een denktechniek of gewoon een praktisch handvat voor alle ouders?! ;-)

Kinderen bekijken de wereld door een speelse, creatieve bril. Ze kúnnen niet anders dan ontdekken en leren. Ze spelen ‘4 Ways to Play’ met álles om hen heen! Dit creatieve (offline) spel kun je als ouder éxtra motiveren. Maar, hoe dan? En wat kun je dan simpelweg dóen? 

‘4 Ways to Play’ geeft inzicht hóe kinderen op verschillende manieren met iets simpels spelen. Ze bekijken alles vanuit verschillende perspectieven. Super oplossingsgericht, innovatief én creatief! Door de speelmanieren af te wisselen en dit als ouder steeds op verschillende manieren te voeden, blijven kinderen de hele dag door lekker spelen.

Spelen met beweging!
Bewegen is altijd een energiek feest! We ontwikkelen onszelf met vallen en opstaan. beleef met elkaar zo veel mogelijk plezier aan bewegen en daag elkaar uit. Hoe goed kun jij je evenwicht bewaren? En hoe ver kun je gooien?

Spelen met constructie!
Dingen maken, creatief denken, onderzoeken en materialen combineren. Denk innovatief en ontdek! Creëer, ontwerp, knutsel, stapel, meng, experimenteer…

Spelen met fantasie!
De kracht van de creatieve verbeelding. Spannend! Doen alsof en jezelf dingen voorstellen. Verhalen bedenken. Rollenspellen spelen. Wat bedenken jullie?

Spelen met regels!
Tsja, soms zijn ze nodig 😉 Stel ze samen op. Dat betekent samenwerken, overleggen, afspraken maken, omgaan met winnen en verliezen. Verzin samen een spel, speel om de beurt en probeer je aan de regels te houden. Dat is soms best moeilijk;-)

Dit kun je doen!
Spelen je kinderen en hebben ze plezier? Verander dan niets. Maar soms is het even niet vanzelfsprekend en leuk. Met deze 4 speelmanieren geef je het spel een andere draai. Het helpt je om het spel makkelijk vanuit een andere invalshoek te bekijken. Houd de 4 Speelmanieren de komende tijd eens in gedachten of pak ze erbij tijdens een spel. Zo verzin je tijdens het spelen iets nieuws en bevorder je jullie creativiteit, met langer zélf spelen tot gevolg! Kinderen blij, wij ouders blij!  😉

Hieronder vind je een voorbeeld hoe je creatief denken vanuit ‘4 Ways to Play’ éxtra kunt stimuleren:

‘4 Ways to Play’ met een bal.
Welk spel kun je met een bal verzinnen? Voetballen. Gooien. Rollen. Lekker bewegen! Klopt. Dat gaan we doen. Welke regels kunnen we erbij afspreken waardoor we het spel een andere draai geven? En wat kunnen we met diezelfde bal, als we er op een andere manier naar kijken? Laten we onze fantasie gebruiken: is het dan een maan? Een cake? Of een hond? Zullen we rondom de bal een touwtje spannen? Hoe gaan we dat doen? Welk materiaal hebben we nodig? Wat een constructie! Dat is dan de riem, zodat we de hond kunnen uitlaten! 

Check voor meer inspiratie:
ons speelboek én de bijhorende speelkaarten.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly