Media

SimpelSamenSpel in jaarverslag Kion

Voor Kion organiseerde SimpelSamenSpel een leuke, leerzame avond. Supergaaf dat we zélfs vernoemd zijn in het jaarverslag! Met name begrip van het concept ‘creativiteit’ en hoe je dat bij jonge kinderen, én jezelf, goed kunt ontwikkelen, kwamen uitgebreid aan bod. Fijn om te doen!

“Voor veel gastouders heel verhelderend en nuttig. De tweede helft van de avond deden de gastouders mee aan een interactieve workshop over de ontwikkeling van het creatief vermogen bij jonge kinderen door bevordering van spel.” ( Sascha Meijers, hoofd gastouderbureau Kion) 

https://publicaties.kion.nl/jaarverslag-2017 of klik hier

Plaatjes via kion.nl