Ons lifecoachingsmethode

Copyright SimpelSamenSpel 2018 - lifecoaching

Ons lifecoachingsmethode

Onze werkwijze

Met onze lifecoachingsmethode zetten wij Speelbevordering in voor een hechter gezinsleven, de ontwikkeling van ouders en kinderen te optimaliseren en negatieve effecten van veel scherm op gedrag, concentratie en disconnectie binnen gezinnen te voorkomen. We voeren zowel gezinsgesprekken als individuele gesprekken.

Onze lifecoaching bestaat uit drie losse delen, gericht op onze 3 pijlers. Momenteel ontwikkelen we per pijler een e-learning. Kort en krachtig. Deze kun je zelf éven in eigen tijd doen. Simpel. De e-learnings bieden nieuwe inzichten en praktische tips die je thuis kunt toepassen. Met als doel meer tijd voor Spelen binnen jullie gezin!

Energie-voor-je-gezin-SimpelSamenSpel

Pijler 1: Energie voor jullie gezin

We nemen uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan en bestuderen jullie sociale gezinsnetwerk. Elk gezinslid stellen we dezelfde netwerkvragen en maken we door middel van een sociogram de gesprekken visueel. Vervolgens gaan we dit met het gehele gezin bespreken. Onder begeleiding zetten we de eerste stap naar open communicatie en brengt elk gezinslid gevoelens onder woorden. Het geeft elk gezinslid nieuwe inzichten én energie.

Waardevol-schermgebruik-simpelsamenspel

Pijler 2: Waardevol schermgebruik

We nemen uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan over jullie gewoonten en patronen omtrent schermgebruik. We delen inzichten vanuit onze drie pijlers en zo komen we gezamenlijk tot een plan van aanpak dat leidt tot bewuster schermgebruik binnen jullie gezin. Het opstellen van nieuwe beeldschermregels in huis en het aanleren van nieuwe beeldschermgewoontes zijn hiervan onderdeel. Wij putten uit wetenschappelijke methoden gericht op gedragsverandering. Wij richten ons niet op oude gewoontes afleren, maar juist op nieuwe gewoontes aanleren.

Speelbevordering SimpelSamenSpel

Pijler 3: Speelbevordering

We nemen uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan over jullie tijdsbesteding. We analyseren jullie dag-, weekstructuur, gewoonten en patronen. We delen inzichten hoe je meer tijd en ruimte voor Spelen binnen het gezinsleven kunt creëren. En wat je dan simpelweg kan doen. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van onze 4 speelvarianten gericht op speelbevordering.

 

Wil je meer weten over ons life-coachingstraject? Neem dan contact met ons op.