Sterk in je koppie!

Sterk in je koppie!

Speel je veel en vaak, dan is de kans groot dat je gelukkig door het leven gaat!
Spelen versterkt de mentale basis van íeder mens.

Een simpelsamenspel speel je door de directe leefwereld te ervaren. Dit bijvoorbeeld door om je heen te kijken en te praten over wat je ziet, hoort of voelt. Onderzoek en ontdek de simpele dingen om jullie heen en daag elkaar op verschillende manieren uit. Kinderen ontwikkelen hierdoor hun creatieve en sociaal emotionele vaardigheden, dat leidt tot een grotere mate van zelfredzaamheid. Kortom, kinderen máken zichzelf sterker in hun koppie door veel te spelen en te bewegen!

Vind je het interessant hier meer over te lezen?
Check dan bijvoorbeeld deze bronnen: Jong geleerd (XTR 2014) & Spelen is van levensbelang (A. Kuijpers en R. Proyer).