Waardevol online!

Waardevol online!

De tijd die kinderen, en wij als ouders, online doorbrengen, neemt toe. Voor ons een continuë zoektocht om de goede balans te vinden tussen on- en offline vermaak. Gezeur om je telefoon, of de tablet. Wie kent het niet. 😉 We merkten dat dit minder werd door meer tijd te maken voor een simpelsamenspel. Als de tablet er niet is, wat kun je dan doen? Door samen met kinderen de simpele dingen te onderzoeken en te ontdekken wat je allemaal kunt doen, in en om huis, trigger je ze om vaker zélf op zoek te gaan naar een spel, en komen ze makkelijker tot zélf spelen.

Waardevol-schermgebruik-simpelsamenspel
Speelbevordering SimpelSamenSpel
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly