Meer offline spelen!

Meer offline spelen!

De tijd die kinderen, en wij als ouders, online doorbrengen, neemt toe. Voor ons een continue zoektocht om de goede balans te vinden tussen on- en offline vermaak. Meer spelen zónder scherm is namelijk beter voor de totale ontwikkeling van een kind. Gezeur om je telefoon, of de tablet. Wie kent het niet. 😉 We merkten dat dit minder werd door consequent om te gaan met schermtijd en daarnaast meer tijd te maken voor een simpel samenspel. Ook legden we in en rondom ons huis meer simpele materialen neer waar de kinderen zelf iets mee konden bedenken. We varieerden ook met speelgoed. Als de tablet er niet is, wat kun je dan doen? Door samen met kinderen de simpele dingen te onderzoeken en te ontdekken wat je allemaal kunt doen, in en om huis, trigger je ze om vaker zélf op zoek te gaan naar een spel, en komen ze makkelijker tot zélf spelen.