Pijler 3

Speelbevordering SimpelSamenSpel

Pijler 3

Hoe kunnen wij jou helpen?

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Bewegen, ontdekken, sociale relaties uitproberen en bouwen aan hun zelfbeeld. Door vaak lekker te spelen presteren ze beter op school en zijn ze beter in staat te reageren op nieuwe, onverwachte situaties. Iets wat in het leven nogal eens voorkomt. 🙂 Spelen máákt elk kind gelukkig! Wist je trouwens dat dit óók voor ons volwassenen geldt? Mensen (adolescenten en volwassenen) die hoger scoren op speelsheid, zijn beter in staat om complexe, technische vraagstukken op te lossen. Ook voelen zij zich vaker gelukkig. Blij. Mocht je benieuwd zijn hoe speels jij bent? Dan doe hier maar eens de test.

Spelen máákt blij!
Maar, hoe maak je thuis meer tijd voor Spelen? En, wat kan je dan simpelweg doen? 

Samen gaan we op zoek naar het belang van Speelbevordering en wat dit voor jou betekent.
Hoe voorkom je door Speelbevordering disconnectie binnen jouw gezin en welke gedragsproblematieken kun je daardoor verkleinen?

Onze 4 speelvarianten geven nieuwe inzichten hoe je Spelen éxtra kan bevorderen waardoor je belangrijke creatieve vaardigheden stimuleert. Je kan bewuster en gevarieerder richting geven aan het spel van jouw kind én traint je kind beter zélf spelen met de simpelste dingen om hen heen. We kijken in hoofdlijnen naar:

  • Het speelklimaat binnen : hoe daagt jouw huis, de inrichting en het speelgoed Spelen uit?
  • De tijd : hoeveel speeltijd ‘plannen’ jullie gemiddeld? Wat is jullie dagstructuur?
  • Jouw invloed op het spelen van je kind: hoe kijk jij aan tegen risicovol en gevaarlijk spelen?
  • Jouw handigheid in het stimuleren van Spelen: wat kun je eenvoudigweg thuis, binnen of buiten, doen?

We helpen op eenvoudige en praktische wijze in kaart brengen hoe je in jouw gezin vaker plezier kunt maken en wat aandacht voor elkaar oplevert. Met duidelijke stappen werk je aan een hechtere band, zet je schermgebruik waardevol in en weet je hoe je de ontwikkeling van je kind met gericht spelen bevordert. Tijd voor spelen!

Ouders:
“Door de begeleiding kreeg ik handige inzichten en handvatten om speelgedrag te bevorderen. Heel leuk om mee bezig te zijn maar ook wel echt een spiegel. Ik kijk nu meer door de ogen van mijn kind dat geeft veel energie – Lisette, moeder van 2 jongens”

Klik hier om terug te gaan naar de pagina over ‘Ons lifecoachingstraject’